Gra terenowa „Tropem dawnych pocztówek”

Jesteś liderem swojej grupy?

Aby się zgłosić do naszej gry wypełnij formularz oraz oświadczenia pod poniższym adresem

https://forms.gle/1pBPgMrWwuF96b3L6

Jesteś uczestnikiem lub rodzicem niepełnoletniego uczestnika gry?

Kliknij w link poniżej i wypełnij oświadczenia:

https://forms.gle/sjxxvGd6YCrWmRhm7

 

REGULAMIN GRY:

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

pt. „Tropem dawnych pocztówek – rodzinna gra plenerowa”

 1. Organizatorem Gry plenerowej pt. „ Tropem dawnych pocztówek – rodzinna gra plenerowa” jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
 2. Celem Gry jest poznanie przedwojennej historii i architektury miasta Strzelce Opolskie w oparciu o kolekcjonerskie widokówki; rozbudowanie  umiejętności korzystania z Internetu oraz korzystanie ze zdobytej wiedzy.
 3. Gra odbędzie się na terenie miasta Strzelce Opolskie w dniu 27.06.2020 r. o godz. 14.00.
 4. Zbiórka uczestników gry odbędzie się przed ruinami zamku w Parku Miejskim w Strzelcach Opolskich. Na miejscu pracownik Powiatowego Centrum Kultury przekaże pierwszą zagadkę uczestnikom oraz poinformuje o zasadach gry.
 5. Zadaniem każdego zespołu jest odwiedzenie wszystkich miejsc wskazanych w wiadomości ze wskazówką oraz zrobienie i odesłanie zdjęcia całej drużyny przed odgadniętym obiektem. Zdjęcia należy odesłać na numer telefonu, z którego będą przychodziły wskazówki przez wyznaczony kanał  (grupa Whatsapp).
 6. Czas trwania gry to około 2 godziny. Trasa obejmuje około 5 km.
 7. W Grze wystartować mogą drużyny składające się maksymalnie z 6 osób (rodzice/opiekunowie plus dzieci). W każdej drużynie musi być minimum jedna osoba pełnoletnia. Za osoby niepełnoletnie uczestniczące w grze odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.
 8. Drużyna wyznacza Lidera – osobę pełnoletnią, która drogą telefoniczną będzie kontaktowała się z Organizatorem. Na wskazany numer telefony będą również wysyłane kolejne wskazówki gry.
 9. Uczestnicy Gry powinni być w dobrym stanie zdrowia. W grze nie mogą brać udziału osoby przebywające na kwarantannie. Gra toczyć się będzie w przestrzeni publicznej, dlatego też uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz obowiązujących przepisów i zaleceń sanitarnych.
 10. Uczestnicy gry biorą w niej udział na własną odpowiedzialność. Udział w grze jest bezpłatny.
 11. Zgłoszenia drużyn dokonywane są drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.centrum-kultury.eu/graterenowa) lub telefoniczną (77 412 30 13) do dnia 24.06.2020 r. Zgłaszając drużynę należy podać: skład osobowy (imię i nazwisko każdego z członków drużyny), wyznaczyć pełnoletniego lidera oraz podać telefon kontaktowy, a także wypełnić odpowiednie oświadczenia.
 12. Gra może zostać odwołana przez Organizatora ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne lub epidemiologiczne. W obu przypadkach Organizator poinformuje lidera grupy.
 13. Uczestnicy gry poruszają się pieszo bądź rowerem.
 14. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności. Organizator nie zapewnia opieki medycznej dla osób uczestniczących w grze.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć porządek publiczny, obowiązujące przepisy sanitarne lub dobra osobiste osób trzecich.
 16. Organizator nie jest stroną między uczestnikami, a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone w czasie gry.
 17. Dla zwycięzcy gry przewidziana jest nagroda rzeczowa, a dla każdego z uczestników drobny upominek.
 18. Nagrodą dla zwycięskiej grupy jest voucher na wstęp do Energylandii, dojazd na miejsce jest we własnym zakresie.
 19. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inny rodzaj świadczenia bądź gotówki.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania nagrody, w przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej  w Polsce i wprowadzenia obostrzeń prawnych z tym związanych.
 21. W kwestiach dotyczących przebiegu gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, decyduje Organizator.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie.