Tradycja nasza kwietna – działania animacyjne wokół tradycji układania kwietnych dywanów

Projekt pn.: „Tradycja nasza kwietna – działania animacyjne wokół tradycji układania kwietnych dywanów” polega na kultywacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa  kulturowego oraz wspieraniu depozytariuszy tradycji układania kwietnych dywanów podczas Bożego Ciała, poprzez organizację jednodniowego wydarzenia plenerowego, poprzedzonego dwoma wystawami i konkursem plastycznym dla dzieci i młodzieży. Tradycja ta wpisana została na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kultury oraz Listę reprezentatywną światowego dziedzictwa UNESCO. Wprowadzeniem do wydarzenia będzie konkurs plastyczny pt.: „Dywan kwietny – mój obraz lokalnej tradycji”, wystawa plenerowa fotografii Błażeja Duka – lidera wspólnoty depozytariuszy z Zalesia Śląskiego – prezentująca ww. tradycję oraz wystawa „Świat kobiety. Ślązaczka w rodzinie, kulturze i społeczeństwie”.

Wydarzenie plenerowe, planowane w ostatni weekend sierpnia 2022r. zrealizowane zostanie na kilku płaszczyznach, tj.:

  1. Tradycja dywanów kwietnych podczas Bożego Ciała – w tym obszarze przeprowadzona zostanie akcja tworzenia wielkoformatowego dywanu kwietnego przez uczestników wydarzenia, który wystawiony zostanie po zakończonym wydarzeniu w Regionalnej Izbie Tradycji naszego Centrum, warsztaty florystyczne i wiankowe;
  2. Tradycja ręcznego malowania wzoru opolskiego – zrealizujemy warsztaty i pokazy malowania wzoru opolskiego oraz warsztaty zdobienia pierników i kroszonek, malowanie twarzy wzorem opolskim;
  3. Lokalne rzemiosło artystyczne – ten obszar wypełnią stanowiska pokazowo-warsztatowe, nawiązujące do lokalnych tradycji rzemieślniczych i rękodzielniczych regionu, w szczególności zawodów, które uznawane są za wymierające;
  4. Muzyka lokalna – podczas wydarzenia plenerowego na scenie w ogrodzie PCK wystąpią lokalne zespoły ludowe.

Logo Ministerstwa Kultury
Logo Ministerstwa Kultury