Praca w PCK

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Informatyk/Specjalista ds. obsługi urządzeń komputerowych i nagłośnienia

Wymagania:

– wykształcenie: minimum średnie kierunkowe,

– doświadczenie mile widziane.

Zakres wykonywanych zadań:
– serwis systemu komputerowego,

– obsługa sprzętu nagłaśniającego,

– prowadzenie strony internetowej,

– administrowanie stanowiskami komputerowymi i serwerem.

Miejsce wykonywania zadań:
Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.

Wymagane dokumenty:
– życiorys (CV), które powinno być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”
– kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy,
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Informacje dodatkowe:
– forma zatrudnienia: umowa o pracę;

– wymiar czasu pracy: ½ etatu lub pełny etat

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie lub za pośrednictwem poczty na adres Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, lub na adres email: sekretariat@centrum-kultury.eu
Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.