Sprawni w kulturze

Projekt „Sprawni w kulturze – zwiększanie dostępu do oferty Powiatowego Centrum Kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami.”

Projekt niwelujący bariery w dostępie do kultury osób ze szczególnymi potrzebami skierowany będzie do dzieci, w tym niepełnosprawnych i ich opiekunów. Koncentruje się wokół sfer: poruszania się, rozumienia i czucia. Rozpocznie się od szkolenia kadry centrum kultury, które przyczyni się do wzrostu wiedzy i kompetencji pracowników i pracowniczek. Usprawnimy sposób komunikowania z odbiorcą poprzez konsultacje społeczne i przebudowę strony internetowej na dostępną cyfrowo. Na dniach otwartych przedstawimy nową ofertę kulturalną: zajęcia plastyczne, teatralne, sensoryczne i animaloterapię, w małych grupach, z instruktorem wspomagającym. Zmodernizujemy jedno z pomieszczeń w bibliotece i stworzymy salę doświadczeń sensorycznych. W ramach projektu odbędzie się także plener malarski. Całość zakończyć festyn, z prezentacją wystawy reportażowej z realizacji projektu i prac plastycznych oraz spektakl teatralny. Zdjęcia z realizacji projektu zostaną opublikowane w kalendarzu wydanym na rok 2024. Realizowane przedsięwzięcie jest częścią projektu „Kultura bez barier”.

FE_POWER_wersja kolor (3)