Happy Szkraby


Opis wydrarzenia

Happy Szkraby to cykl zajęć edukacyjno-rekreacyjnych dla dzieci i ich dorosłych  opiekunów. Celem zajęć z elementami metody Creative! Early English,  jest wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, zainteresowanie nauką języka angielskiego poprzez różnorodne działania twórcze, bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci (zabawy ruchowe, muzyczne, plastyczne, teatralne).

Szczegóły

 • Zajęcia poprowadzi
  Agnieszka Kwitowska – Tobys
 • Cena
  20 zł/ zajęcia
 • Ilość miejsc
  Ograniczona
 • Kiedy
  w piątki, 
  godz. 10:00-11:00