Instrukcja dla klientów

Zasady korzystania z Regionalnej Izby Tradycji oraz Galerii III Filary Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich na czas pandemii.

 1. Regionalna Izby Tradycja oraz Galeria III Filary funkcjonują na następujących zasadach: 
  1. W Regionalnej Izby Tradycji może przebywać jednocześnie 6 osób a w Galerii III Filary może przebywać jednocześnie 8 osób.
  2. Galerię można zwiedzać indywidualnie, bądź grupowo (po wcześniejszym umówieniu).
  3. Po wejściu do budynku PCK należy zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym.
  4. W budynku PCK należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz utrzymywania 1,5 metrowego dystansu od innych osób. 
  5. Zwiedzający mają zakaz dotykania gablot oraz eksponatów będących poza gablotami.
  6. Przed wejściem do ww. pomieszczeń zwiedzający podaje swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu. Dane te mogą być przekazane właściwym służbom sanitarno-epidemiologicznym podczas dochodzenia epidemiologicznego. Dane te będą przechowywyane przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich przez 2 tygodnie.
  7. Galeria III Filary oraz Regionalna Izba Tradycji będzie poddawana dezynfekcji min. raz dziennie.