Regulamin „Scena dla Ciebie”

REGULAMIN WYDARZENIA MUZYCZNEGO pt. „SCENA DLA CIEBIE”

 1. Organizatorem wydarzenia pt. „Scena dla Ciebie” jest Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, ul. Dworcowa 23, 47-100 Strzelce Opolskie.
 2. Celem wydarzenia, obok promocji rozwijających się artystów, jest przede wszystkim stworzenie wspólnie wydarzenia muzycznego jakim jest koncert oraz udostępnienie w pełni wyposażonej sceny przygotowanej do transmisji LIVE wraz z obsługą. Udział w koncercie poprzedzi casting, w którym zostaną wyłonieni Artyści, którzy wezmą udział w koncercie.
 3. Adresatami wydarzenia pt. „Scena dla Ciebie” są artyści, zespoły muzyczne, instrumentaliści, reprezentujący różne dziedziny muzyki. Udział w wydarzeniu polega na nadesłaniu nagrania swojego występu w jednej z  trzech kategorii:

– wokal,

– wokal + instrument (duet, zespół),

– instrument.

 • Organizator kwalifikuje artystów na podstawie nadesłanego nagrania występu uczestnika oraz poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i oświadczenia, stanowiącego Załącznik  nr 1 i nr 2 do Regulaminu, dostępnego na stronie internetowej: www.centrum-kultury.eu/regulaminsdc. Nagranie należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego.
 • Uczestnikami wydarzenia może być młodzież (od 15 roku życia) i dorośli. 
 • Termin nadsyłania nagrań: od dnia 01. 02. 2021 r. do 21. 02. 2021 r. do godziny 23:59 poprzez formularz zgłoszeniowy.
 • Nagrania nie mogą być dłuższe niż 2 minuty.
 • Nagrania zostaną opublikowane na Facebook’u  Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich  https://www.facebook.com/pckstrzelce/ w dniu 22.02. 2021 r.
 • Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji publikowanych materiałów pod względem jakości technicznej nagrań i poziomu artystycznego.
 • Organizator zastrzega sobie prawo niepublikowania treści materiałów niezgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi.
 • Casting zostanie przeprowadzony na Facebooku „Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” https://www.facebook.com/pckstrzelce/ od 22 lutego do 28 lutego 2021 r.
 • Uczestnicy koncertu zostaną wyłonieni:
 • Głosami widzów on-line – w postaci reakcji pod postem (patrz punkt 15),
 • Decyzją Jury, powołanego przez Organizatora.
 1.  Aby móc oddać głos należy posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, a następnie wejść na Facebook „Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/pckstrzelce/.
 2. Użytkownicy Facebooka od 22 do 28 lutego 2021 r. mogą oddawać głosy na wybranych wykonawców poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”, „Super”, „Wow” lub „Trzymaj się”. pod postami zamieszczonymi przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich.
 3. O udziale w koncercie zadecyduje najwyższa ilość oddanych głosów (liczba kliknięć „Lubię to”, „Super”, „Wow” lub „Trzymaj się”) pod postami zawierającymi zgłoszone w castingu nagrania, zamieszczone przez Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich oraz dodatkowo zostaną wyłonione najlepsze talenty w opinii Jury powołanego przez Organizatora.
 4. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone na Facebooku „Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” w dniu 05. 03. 2021 r.
 5.  Laureaci wyłonieni głosami internautów podczas głosowania na Facebooku „Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich” https://www.facebook.com/pckstrzelce/ oraz po ocenie Jury powołanego przez Organizatora, zagrają koncert na scenie Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich w dniu 21.03.2021 r., który będzie transmitowany na żywo na naszych portalach społecznościowych.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestników głosowania jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/E.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania bądź odwołania wydarzenia w przypadku zaistnienia przeszkód uniemożliwiających jego przeprowadzenie.
 • Interpretacja regulaminu przysługuje Organizatorowi.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie bez podania przyczyn.

ORGANIZATOR